നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » NUSRAT JAHAN NAMES FATHER OF HER SON IN HIS BIRTH CERTIFICATE

    Nusrat Jahan | കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് പരസ്യമായി; നസ്രത് ജഹാൻ എം.പിയുടെ മകന്റെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ വിവരം പുറത്ത്

    Nusrat Jahan names father of her son in his birth certificate | നസ്രത്തിന്റെ കുഞ്ഞുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ആദ്യ ഭർത്താവ് അറിയിച്ചിരുന്നു

    )}