നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » OMAR LULU ABOUT THE MAJOR WORRY AFTER WRITING HIS SSLC EXAMINATION

    മാർക്ക് അല്ല പ്രശ്നം; 2000ൽ SSLC എഴുതിയ ഹതഭാഗ്യൻ ആകാൻ കാരണവുമായി ഒമർ ലുലു

    ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങിയിട്ടും 'ഹതഭാഗ്യൻ' ആവേണ്ടി വന്ന തന്റെ SSLC കാലത്തെക്കുറിച്ച് 'ഒരു അഡാർ ലവ്' സംവിധായകൻ ഒമർ ലുലു

    )}