നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » PARVATHI ON ISLAMOPHOBIA IN KERALA

    ഇസ്ലാമോഫോബിയ കേരളത്തിലുമുണ്ട്; മലയാളികൾ പുറമെ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും: നടി പാർവതി

    രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങൾ നിശബ്ദമാക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് തനിക്ക് അറിയാം, മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മൂടുപടങ്ങൾ മലയാളി ഉപേക്ഷിച്ചുതുടങ്ങിയെന്നും പാർവ്വതി പറഞ്ഞു...

    )}