നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » PARVATHY THIRUVOTHU TRIES OUT A NEW BLACK AND WHITE EXPERIMENT BEFORE LENS

    Parvathy Thiruvothu | ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മൂഡിൽ പാർവതി തിരുവോത്ത്; പുതിയ ചിത്രങ്ങളുമായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ

    Parvathy Thiruvothu tries out a new black and white experiment before lens | ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പരീക്ഷണവുമായി നടി പാർവതി തിരുവോത്ത്

    )}