നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » PLEASE FORGIVE SHANE NIGAM SAYS ACTRESS SHEELA TV NSR

    '23 വയസ്സുള്ള കൊച്ചു പയ്യനാണ്, വിലക്കാൻ പാടില്ല'; ഷെയ്ൻ നിഗത്തോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നടി ഷീല

    ''ആരെയും സിനിമയിൽ വിലക്കുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല''

    )}