നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » POORNIMA INDRAJITH SPORTS A DAPPER COOL LOOK IN HER NEW PIC

    ഇത് മലയാളത്തിന്റെ കൂൾ ആൻഡ് ഗ്ലാമറസ് മമ്മി; മോഡേൺ ലുക്കും ഹെയർസ്‌റ്റൈലുമായി വന്ന ആളെ മനസ്സിലായോ?

    ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പതിനാറുകാരി എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും പതിനാറുകാരിയുടെ അമ്മയാണ് ഈ കൂൾ മമ്മി

    )}