നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » PRANAV MOHANLAL NOT CARRYING CARRYING HIS OWN BAG VIDEO VIRAL IN SOCIALMEDIA

    'ഡ്രൈവറെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല, സ്വന്തം ബാഗ് ചുമലിലേറ്റി പ്രണവ്'; വൈറലായി താരത്തിന്റെ വീഡിയോ

    ബാഗിന്റെ ചക്രങ്ങൾ കേടായതിനാൽ പ്രണവ് തന്നെ അത് തോളിലേറ്റി പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് നടക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

    )}