നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » PRIYANKA CHOPRA AND NICK JONAS WELCOME NEW YEAR WITH ROMANTIC GETAWAY ON A YACHT SEE THEIR ADORABLE PICS

    Priyanka Chopra Nick Jonas | കടലിലെ ഓളങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രണയാതുരരായി; പുതുവർഷത്തെ വരവേറ്റ് പ്രിയങ്കയും നിക്കും; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

    പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഭർത്താവ് നിക്ക് ജോനാസിനൊപ്പം