നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » PRODUCER CV SARATHI SHARES A THROWBACK POSTER FROM THE 1990S

    എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം അഭിനയിക്കുന്നു; കെ.ജെ. യേശുദാസ് പാടുന്നു; 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള പോസ്റ്ററുമായി നിർമ്മാതാവ് സി.വി. സാരഥി

    Producer CV Sarathi shares a throwback poster from the 1990s | 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിലെ ചുമരുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു സിനിമാ പോസ്റ്റർ പങ്കിട്ട് നിർമ്മാതാവ് സി.വി. സാരഥി