നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » RANBIR KAPOOR AND HRITHIK ROSHAN TO PLAY RAM AND RAAVAN FOR WEB SERIES

    രാമനും രാവണനുമാകാൻ റൺബീറും ഋത്വിക് റോഷനും; പുതിയ വെബ് സീരീസിന് പ്രതിഫലമായി വാങ്ങുന്നത് 75 കോടി

    750 കോടി ബജറ്റിലാണ് സീരീസ് ഒരുക്കുന്നത്

    )}