നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » RANBIR KAPOOR S PHOTOGRAPHY SKILLS WITH PROOF OF ALIA BHATT

    Ranbir Kapoor- Alia Bhatt| റൺബീർ കപൂർ നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കൂടിയാണ്; തെളിവായി ആലിയ ഭട്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ

    മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കൂടിയാണ് റൺബീർ കപൂർ.