നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » RANJIN RAJ AND WIFE BLESSED WITH A BABY BOY

    ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സിനിമാലോകത്ത് പിറന്ന 'കടിഞ്ഞൂൽ കണ്മണി' ഇതാ

    കഴിഞ്ഞ വർഷം സംവിധായകൻ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസിന്റെ മകനായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ പിറന്ന ആദ്യ താരപുത്രൻ

    )}