നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » REMEMBERING DILIP KUMAR WITH THROWBACK PICS

    RIP Dilip Kumar| അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട അഭിനയ ജീവിതം; 62 സിനിമകൾ

    ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനമാണ് ദിലീപ് കുമാറിന്റെ അന്ത്യത്തോടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്