നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » RIMI TOMY SHARES AN OLD PIC FROM SCHOOL YOUTH FESTIVAL DAYS

    ലളിതഗാനത്തിന് സമ്മാനം, പക്ഷെ പേരിൽ ഒരു ചെറിയ പൊരുത്തക്കേട്; ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സുന്ദരിയെ പരിചയമുണ്ടോ?

    യുവജനോത്സവത്തിൽ ലളിത ഗാനത്തിന് സമ്മാനം നേടിയ പത്രകട്ടിങ്ങിൽ വന്ന പേര് പക്ഷെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നയാളുടേതല്ല!

    )}