നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SADAK 2 TRAILER SUSHANT FANS WANTS SADAK 2 MOST DISLIKE YOUTUBE VIDEO

    Sadak 2| സുശാന്ത് ആരാധകരുടെ കലിപ്പ് തീരണില്ല; സഡക് 2 ട്രെയിലറിന് ഡിസ് ലൈക്ക് പ്രളയം

    Sadak2| ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷം ഡിസ് ലൈക്കുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

    )}