നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SALMAN KHAN IS RECOVERING AFTER SNAKE BITE

    Salman Khan| സൽമാൻ ഖാന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം; പാമ്പുകടിയേറ്റത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ

    സൽമാൻ ഖാന്റെ കയ്യിലാണ് കടിയേറ്റത്

    )}