നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SAMANTHA HIKED HER REMUNERATION PER MOVIE

    Samantha | സാമന്തയുടെ പ്രതിഫലം കുത്തനെ ഉയർന്നു; തീരുമാനം 'ഫാമിലി മാൻ' വിജയത്തിന് ശേഷമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

    Samantha hiked her remuneration per movie | ഒരു സിനിമയ്ക്കായി കോടികൾ പ്രതിഫലമായി വാങ്ങി സാമന്ത

    )}