നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SAMANTHA RUTH PRABHU CHANGES NAME ON SOCIAL MEDIA HANDLE AFTER DIVORCE ANNOUNCEMENT

    Samantha | സാമന്ത വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പേര് മാറ്റി; പുതിയ പേര് ഇങ്ങനെ

    വിവാഹമോചന വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പേരുമാറ്റി സാമന്ത