നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SAMANTHA RUTH PRABHU SHARED THE SCREENSHOT OF A CHAT MESSAGE FROM MOM

    Samantha | അമ്മ അയച്ച വാട്സാപ്പ് സന്ദേശത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പങ്കിട്ട് സാമന്ത

    Samantha Ruth Prabhu shared the screenshot of a chat message from mom | അമ്മ മകൾക്കായി അയച്ച സന്ദേശത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുമായി സാമന്ത