നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SAMANTHA STARTS SHOOTING FOR ITEM SONG IN PUSHPA

    Samantha| ആദ്യ ഐറ്റം സോങ്ങുമായി സാമന്ത എത്തുന്നു; പുഷ്പയിലെ ഗാനരംഗം കാത്ത് ആരാധകർ

    ഒരു ഗാനരംഗത്തിന് കോടികളാണ് സാമന്ത പ്രതിഫലമായി വാങ്ങുന്നത്