നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SANJAY DUTT DAUGHTER TRISHALA DUTT POSTS A PICTURE TRIBUTE FOR HER LATE MOTHER RICHA SHARMA

    എങ്ങനെ ഞാൻ മറക്കും; അമ്മയുടെ ചിത്രവുമായി സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ പുത്രി തൃഷല ദത്ത്

    Sanjay Dutt's daughter Trishala posts a picture tribute for her late mother Richa Sharma | ബോളിവുഡ് നടൻ സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ മകളാണ് തൃഷല ദത്ത്

    )}