നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SARA ALI KHAN ABOUT THE NICKNAME TAIMUR HAD GIVEN HER

    തൈമൂർ ചേച്ചിയെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇതാണ്; അനുജന്റെ കുസൃതിയെക്കുറിച്ച് സാറ അലി ഖാൻ

    സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെ മക്കളായ സാറയും തൈമൂറും നല്ല ചങ്ങാതിമാരാണ്

    )}