നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SHANE NIGAM SHARES NEW SELFIE IN INSTAGRAM

    കിഡ്സ് ക്യാപ് ധരിച്ച് നദിക്കരയിൽ ഷെയ്ൻ നിഗം; വിവാദങ്ങൾക്കിടെ പുതിയ സെൽഫി

    കിഡ്സ് ക്യാപ് ധരിച്ച് നദിക്കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഷെയ്ൻ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.