നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SHEHNAAZ GILL RESPONDS TO A RUMOUR ON BREAK UP WITH SIDHARTH SHUKLA

    Shehnaaz Gill | അവർ വേർപിരിഞ്ഞിരുന്നോ? സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ മരണ ശേഷം ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി ഷെഹ്നാസ് ഗിൽ

    Shehnaaz Gill responds to a rumour on break-up with Sidharth Shukla | സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തിയതിയായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ആകസ്മിക മരണം

    )}