നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SHRIYA SARAN AND HUSBAND STRIKE A ROMANTIC POSE IN TWILIGHT

    നമുക്കിടയിൽ ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യൻ മാത്രം; പ്രണയാർദ്ര നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷക പ്രിയങ്കരി

    മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നടിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ