നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SIDDHARTH RECEIVES A TIT FOR TAT UPON CRYPTIC POST ON SAMANTHA RUTH PRABHU

    സാമന്തയെ 'തേപ്പുകാരിയാക്കിയ' സിദ്ധാർത്ഥിന് ചുട്ട മറുപടി റെഡി; ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരിയുമായി ട്വിറ്ററിൽ മറുപടി നൽകി പ്രേക്ഷക

    Siddharth receives a tit for tat upon cryptic post on Samantha Ruth Prabhu | സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ മുൻകാമുകിമാരുടെ പട്ടിക നിരത്തിയ മറുപടിയുമായി ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താവ്

    )}