നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SOORYA J MENON POSTS A THROWBACK IMAGE ON INSTAGRAM

    'അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനും ഇതിലുണ്ട്'; പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചിതമായ ആ മുഖം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ?

    വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയും ആരാധക വൃന്ദത്തെയും നേടിയ ഒരാളാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത്

    )}