നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SOWBHAGYA VENKITESH AND FAMILY APPEAR FOR VALAKAPPU CEREMONY

    Sowbhagya Venkitesh | കൈനിറയെ വളകൾ; വളകാപ്പ് ചടങ്ങിന്റെ ധന്യനിമിഷങ്ങളിൽ സൗഭാഗ്യ വെങ്കിടേഷ്

    Sowbhagya Venkitesh and family appear for her Valakappu ceremony | മൈലാഞ്ചി ചോപ്പണിഞ്ഞ കൈകൾ നിറയെ വളയണിഞ്ഞ്, അമ്മയാവാനൊരുങ്ങി, സൗഭാഗ്യ വെങ്കിടേഷ്

    )}