നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SOWBHAGYA VENKITESH TALKS ABOUT A SURPRISE IN HER SARI JACKET DESIGN

    ബ്ലൗസ് ഡിസൈനിൽ ഒരു സർപ്രൈസ്; സൗഭാഗ്യയുടെ വളകാപ്പിന് മിഴിവേകി ഡിസൈനറുടെ കരവിരുത്

    Sowbhagya Venkitesh talks about a surprise in her sari jacket design | അമ്മയാവാൻ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യക്ക് എന്തുകൊണ്ടും മനം നിറയുന്നതായിരുന്നു ആ സർപ്രൈസ്

    )}