നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SP BALASUBRAHMANYAM RECORDS OF SPB

    SP Balasubrahmanyam| റെക്കോർഡുകളുടെ തോഴൻ; ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ഗായകനുള്ള ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്; 12 മണിക്കൂറിൽ 21 ഗാനങ്ങൾ

    എസ്പിബി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ സംഗീതാസ്വാദകരുടെ മനസുകീഴടക്കിയ അദ്ദേഹം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളാണ് ഈ കാലയളവിൽ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

    )}