നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » TAAPSEE PANNU ON KANGANA RANAUT

    വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന കങ്കണ ചെയ്യുന്നത് മറ്റെന്താണ്? കങ്കണയ്ക്ക് തപ്സിയുടെ മറുപടി

    വിവേചനങ്ങളെ കുറിച്ചും ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്ന ആൾ തന്നെ അടുത്ത ശ്വാസത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് അതു തന്നെ ചെയ്യുന്നു.

    )}