നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » TAAPSEE PANNU WANTS TO WORK WITH ANUBHAV SINHA AGAIN

    ജാതീയതയ്ക്കെതിരെ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് സംവിധായകൻ; തന്നേക്കൂടി അഭിനയിപ്പിക്കുമോ എന്ന് താപ്സി പന്നു

    അനുഭവ് സിൻഹ ഒരുക്കിയ ആർട്ടിക്കിൾ 15 ഇന്ത്യയിലെ ജാതീയതയെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു

    )}