നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » VARIYAMKUNNATH KUNJAHAMMED HAJIS FAMILY AGAINST THE ONGOING CONTROVRSIES REGARDING FILM VARIYAMKUNNAN AS TV

    Variyamkunnan| വാരിയംകുന്നത്ത് ഹാജിയെപ്പറ്റിയുള്ള സിനിമകൾ; അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയാൽ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് കുടുംബം

    Variyamkunnan | സിനിമ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഏതൊരാളുടേയും അവകാശത്തെ മാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ  ആകരുത്.

    )}