നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » VIDYA BALAN RECALLS HER STRUGGLING DAYS

    'ഇവരെ കാണാൻ നായികയെ പോലെയുണ്ടോ?'; വിദ്യ ബാലനെ നോക്കി നിർമാതാവിന്റെ ചോദ്യം

    ഉയർച്ചകളും താഴ്ച്ചകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു വിദ്യയുടെ സിനിമാ ജീവിതം.

    )}