നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » VIGNESH SHIVAN SPEAKS ABOUT WHY NAYANTHARA VIGNESH WEDDING STILL NOT TAKING PLACE N

    Nayanthara | നയൻതാരയെ വിവാഹം ചെയ്യാത്തതെന്ത്? അതിനുള്ള കാരണവുമായി വിഗ്നേഷ് ശിവൻ

    നയൻ‌താര-വിഗ്നേഷ് ശിവൻ വിവാഹം നീണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കി വിഗ്നേഷ്

    )}