നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » VIJAY BABU TRIES OUT A MUTTON RECIPE FOR DESTRESS COOKING

    അന്ന് ആട് സൂപ്പർഹിറ്റ് പടം, ഇന്ന് 'പടമായ' ആട് ഒരു കറി; വിഭവവുമായി ആട് സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവും നടനുമായ വിജയ് ബാബു

    Vijay Babu tries out a different mutton recipe for destress cooking | ആട്ടിറച്ചി കൊണ്ടുള്ള വിഭവവുമായി ആട് സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവും നടനുമായ വിജയ് ബാബു

    )}