നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » VISMAYA MOHANLAL SHEDS 22 KGS IN HER WEIGHT LOSS JOURNEY TO THAILAND

    22 കിലോ ശരീരഭാരം കുറച്ച് വിസ്മയ മോഹൻലാൽ; പോസ്റ്റുമായി താരപുത്രി

    Vismaya Mohanlal sheds 22 kgs in her weight loss journey to Thailand | പടികൾ കയറുമ്പോൾ കിതച്ചിരുന്നു... തന്റെ അനുഭവം വിവരിച്ച് മോഹൻലാലിൻറെ പുത്രി വിസ്മയ

    )}