നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » WHAT DOES THE BENGALI SCRIPT IN PATRALEKHAA WEDDING VEIL SAY

    Patralekhaa | പത്രലേഖയുടെ വിവാഹ മൂടുപടത്തിൽ ബംഗാളി ഭാഷയിൽ കുറിച്ചതെന്ത്?

    What does the Bengali script in Patralekhaa's veil say? | രാജ്‌കുമാർ റാവു- പത്രലേഖ ദമ്പതികളുടെ വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ. ഒപ്പം പത്രലേഖയുടെ മൂടുപടത്തിൽ കുറിച്ച സ്‌പെഷൽ സന്ദേശവും

    )}