നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » WHAT IT COSTS OF KATRINA KAIF CLASSIC SABYASACHI RED BRIDAL LEHENGA

    Katrina Kaif| വെറും 17 ലക്ഷം രൂപ; വിവാഹത്തിന് കത്രീന കൈഫ് അണിഞ്ഞ ലെഹങ്കയുടെ പ്രത്യേകതകൾ

    മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ കത്രീന കൈഫ് ധരിച്ച വസത്രങ്ങളുടേയും ആഭരണങ്ങളുടേയും വിശേഷങ്ങളാണ് ആരാധകരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    )}