നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » WHY AYUSHMANN KHURRANA STOLE BREAST MILK OF TAHIRA KASHYAP KHURRANA

    Ayushmann Khurana | അന്ന് ഭാര്യയുടെ മുലപ്പാൽ കട്ടുകുടിച്ചു; ആയുഷ്മാൻ ഖുറാനയെക്കുറിച്ച്‌ ഭാര്യ താഹിറയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

    Why Ayushmann Khurrana stole breast milk of Tahira Kashyap Khurrana | ഭർത്താവ് ആയുഷ്മാൻ ഖുറാന തന്റെ മുലപ്പാൽ കട്ടുകുടിച്ച സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഭാര്യ താഹിറ കശ്യപിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

    )}