നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » WHY NAZRIYA IS THE BIGGEST FAN OF FAHADH FAASIL

    നസ്രിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫഹദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാൻ ആയത്? ഒരു സെൽഫിക്കഥയുമായി താരം

    Why Nazriya is the biggest fan of Fahadh Faasil? | ഫഹദിന്റെ 'ഫാൻ' ആവാനുള്ള കാരണവുമായി നസ്രിയ