നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » gulf » AKCAF VOLUNTEER GROUP WORKS AS A MALAYALI ARMY IN UAE DURING THE COVID PERIOD

    COVID 19| അക്കാഫ് വോളന്റിയർമാർ: യുഎഇയിൽ കൊറോണക്കെതിരെ പൊരുതുന്ന 'മലയാളി സൈന്യം'

    AKCAF Volunteer Group | കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്കാഫ് വോളന്റിയർ സംഘം മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനം

    )}