നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » gulf » BUSINESS MAN JAILED FOR GROPING WOMAN INSIDE ELEVATOR IN DUBAI

    ലിഫ്റ്റിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ യുവതിയുടെ സ്വകാര്യഭാഗത്ത് സ്പർശിച്ചു; വ്യവസായിയെ കുടുക്കി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ

    ലിഫ്റ്റിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് യുവതിയുടെ പിന്നിൽനിന്നിരുന്ന വ്യവസായിയായ ആൾ അവരുടെ സ്വകാര്യഭാഗത്ത് സ്പർശിച്ചത്.

    )}