നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » gulf » THREE FINED RS 1 LAKH EACH IN UAE AFTER A WOMAN WAS INSULTED IN PUBLIC

    യുവതിയെ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ അപമാനിച്ചു; യുഎഇയിൽ മൂന്നുപേർക്ക് ഒരുലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴ

    നടുറോഡിൽ കാൽനട യാത്രക്കാരിയായ യുവതിയെ കാറിൽവന്ന യുവാക്കളാണ് അപമാനിച്ചത്.

    )}