നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » 3 INDIAN PHOTOJOURNALISTS WIN PULITZER PRIZE 2020 FOR CAPTURING KASHMIR PHOTOS

    Article 370 | കശ്മീരിന്റെ വേദന പകർത്തിയ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പുലിറ്റ്സർ പുരസ്കാരം

    ആർട്ടിക്കിൾ 370 എടുത്തുകളഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കശ്മീരിലെ ജീവിതം പകർത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ് പുരസ്കാരം നേടിയത്.

    )}