നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » india » ACTOR SURIYA JYOTHIKA KARTHIKA CAST THEIR VOTE IN T

  'ഇതു കുടുംബ കാര്യം'; സൂര്യയും ജ്യോതികയും കാർത്തിയും ഒരുമിച്ചെത്തി വോട്ട് ചെയ്തു

  ചെന്നൈ ടി നഗറിലെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലാണ് ഇവർ വോട്ട് ചെയ്തത്

  • News18
  • |
  )}