നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » india » ARUN JAITLEYS GIFT TO SONIA GANDHIS RAEBARELI WEEK BEFORE HE WAS HOSPITALISED

  ആശുപത്രിയിലാകും മുൻപ് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ റായ്ബറേലിക്ക് ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ 'സമ്മാനം'

  റായ്ബറേലിയിലെ ജനങ്ങൾക്കായി ഒരു പദ്ധതി നിർദേശം ജെയ്റ്റ്ലി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു

  • News18
  • |
  )}