നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » AS SUICIDE RISE 10 INDIA DURING COVID 19 PANDEMIC

    Suicides in India | കോവിഡ് -19 : ഇന്ത്യയില്‍ ആത്മഹത്യ നിരക്ക് 10 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ചതായി കണക്കുകള്‍

    മഹാമാരിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും രോഗാവസ്ഥയുമാണ് ആത്മഹത്യകൾക്ക് കാരണമായ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. മയക്കുമരുന്ന് ഉപഭോഗം, പ്രണയനൈരാശ്യം, കടം, സാമ്പത്തികത്തകർച്ച തുടങ്ങിയവയും മറ്റു പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ്

    )}