നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » AZADI KA AMRUT MAHOTSAV 75 WEEK CELEBRATIONS OF 75TH YEAR OF INDEPENDENCE STARTED

    India@75 | 'Azadi Ka Amrit Mahotsav’; 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 75 ആഴ്ച നീളുന്ന ആഘോഷം; തുടക്കമിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി

    ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ 75 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന  2022 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് മുന്നോടിയായാണ് 75 ആഴ്ച  നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    )}