നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » BJP MP PRAGYA SINGH TAKUR SAYS 1984 RIOT AND EMERGENCY SHOWED MORALITY OF CONGRESS

    1984ലെ കലാപവും അടിയന്തരാവസ്ഥയും കാണിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ധാര്‍മികത; വിമര്‍ശനവുമായി പ്രഗ്യ സിംഗ് താക്കൂർ

    ഡൽഹിയിൽ കലാപങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും പ്രഗ്യ സിംഗ് താക്കൂർ ആരോപിച്ചു.

    )}